جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث انبار ، فنس كشي دور چاه شماره 3 و تكميل ساختمان اداري شهرك صنعتي فيروزكوه1

استان:‌
شماره آگهی :‌21- 99
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌ 28 / 05 /1399
پایان مناقصه :‌1399/06/24

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 21- 99 احداث انبار ، فنس كشي دور چاه شماره 3 و تكميل ساختمان اداري شهرك صنعتي فيروزكوه1 شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه احداث انبار ، فنس كشي دور چاه شماره 3 و تكميل ساختمان اداري شهرك صنعتي فيروزكوه1) به شماره (2099001051000020) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته ساختمان از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1399 :( 759/029/690/8 ريال ) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ( 488/501/434 ريال ) - محل پروژه : كيلومتر 120 تهران – فيروزكوه ، بعد از شهر فيروزكوه – سمت چپ شهرك صنعتي فيروزكوه2 تلفن : 4-76440033 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 28 / 05 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 28 / 05 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 11 /06/1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 1399/06/24 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 24/06/1399 در دبيرخانه شركت ثبت شده و به دفتر معاونت فني شركت تحويل داده شود . - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 9 صبح تاريخ 26/06/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737