ارتباط با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

آدرس : تهران ـ خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدامی - خیابان نیروی انتظامی ـ پلاک 10

کدپستی: 1994768351

صندوق پستی: 15875/4473

تلفن : 30 ـ 88770921

فکس : 88770800

پست الکترونیک : info@isipo.ir