چهارشنبه 05 مهر 1402

آرشیو تمام اخبار

لیست اخبار صفحه :1
بازدید اعضاء ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قرچک و لکه صنعتی خصوصی کالا

بازدید اعضاء ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قرچک و لکه صنعتی خصوصی کالا

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از بازدید اعضاء ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قرچک و لکه صنعتی خصوصی کالا خبر داد.

معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در راستای پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی قرچک بازدید به عمل آورد.
در ادامه بازدید های میدانی معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به منظور پایش پروژه های زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی جهت آم

معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در راستای پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی قرچک بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، سهیل رستگارپور معاون فنی در بازدید از پروژه‌های زیرساختی در سطح شهرک‌ صنعتی قرچک ضمن اطلاع از آخرین وضعیت پروژه ها با برگزاری جلسات متعدد با پیمانکاران از آخرین وضعیت عمرانی در شهرک باخبر شد ودر گفتگو با روابط عمومی گفت

در راستای بازدید های میدانی معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به منظور  پایش پروژه های زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی جهت آماده سازی زمین صنعتی به صنعتگران صورت گرفت  بازدید از شهرک صنعتی شهید سلیمانی (شهریار)

در راستای بازدید های میدانی معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به منظور پایش پروژه های زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی جهت آماده سازی زمین صنعتی به صنعتگران صورت گرفت بازدید از شهرک صنعتی شهید سلیمانی (شهریار)

معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در راستای پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی شهید سلیمانی بازدید به عمل آورد.

دبیرکل اتاق تهران که در راس هیاتی از مدیران ارشد استان تهران به استانبول سفر کرده است، در نخستین نشست با دبیرکل اتاق صنایع استانبول پیشنهاد کرد که ارتباط مستمری میان اتاق تهران و اتاق صنایع استانبول برقرار شود و هم‌چنین شرایط و قوانین ناظر بر شکل مشاوره بخش خصوصی ترکیه به دولت این کشور معرفی شود.
مدل تعامل بخش خصوصی با دولت در ترکیه

دبیرکل اتاق تهران که در راس هیاتی از مدیران ارشد استان تهران به استانبول سفر کرده است، در نخستین نشست با دبیرکل اتاق صنایع استانبول پیشنهاد کرد که ارتباط مستمری میان اتاق تهران و اتاق صنایع استانبول برقرار شود و هم‌چنین شرایط و قوانین ناظر بر شکل مشاوره بخش خصوصی ترکیه به دولت این کشور معرفی شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد بمنظور بررسی بودجه سالیانه برگزار گردید.
برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد بمنظور بررسی بودجه سالیانه برگزار گردید.

در مجمع مذکور که به ریاست مهدی توانا بعنوان نماینده مدیر عامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی تهران و حسن کوه نشین مدیریت شهرک صنعتی نصیرآباد و با حضور حدود ۷۰ سهامدار و عضو شرکت خدماتی نصیرآباد برگزار گردید، چند سرفصل از بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی مجدد بررسی قرار گرفت، که پس از بحث و بررسی و اخذ نقطه نظرات تکمیلی حضار، به تصویب رسید.

تنظیمات قالب