چهارشنبه 05 مهر 1402

آرشیو تمام اخبار

لیست اخبار صفحه :10
رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران
با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران صورت گرفت:

رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران برگزار شد و در این جلسه مهمترین مسایل و‌ مشکلات حوزه تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران خبرداد: سال گذشته حدود ۱۰۰ هکتار زمین صنعتی در قالب ۴۸۰ قرارداد، به متقاضیان جدید صنعتی واگذار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران خبرداد: سال گذشته حدود ۱۰۰ هکتار زمین صنعتی در قالب ۴۸۰ قرارداد، به متقاضیان جدید صنعتی واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، سعیدصادقی درگفت وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: همچنین سال گذشته ۱۲۴ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۲۳۰۰ نفر در شهرک‌های صنعتی به بهره برداری رسید.

تنظیمات قالب