چهارشنبه 05 مهر 1402

آرشیو تمام اخبار

لیست اخبار صفحه :11
پیگیری مسائل واحدهای صنعتی با حضور رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران در محل یک واحد تولیدی در ناحیه صنعتی دهک

پیگیری مسائل واحدهای صنعتی با حضور رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران در محل یک واحد تولیدی در ناحیه صنعتی دهک

مسائل واحدهای صنعتی با حضور "سهراب خان" رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران در محل شرکت صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپین (برند دوماس) در ناحیه صنعتی دهک مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

تنظیمات قالب