چهارشنبه 05 مهر 1402

آرشیو تمام اخبار

لیست اخبار صفحه :9
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای استان تهران، علیرضا فخاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان رباط کریم با اشاره به بازدید از مراکز تولیدی در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال اظهار داشت: از بخش‌های تولیدی مختلف در شهرستان رباط کریم بازدید کردیم که قابلیت‌های لازم برای رقابت در سطح بین‌المللی را دارند و خیلی از شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی خواستار دریافت تولیدات این واحد‌ها هستند که جزو افتخارات ما می‌باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای استان تهران، علیرضا فخاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان رباط کریم با اشاره به بازدید از مراکز تولیدی در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال اظهار داشت: از بخش‌های تولیدی مختلف در شهرستان رباط کریم بازدید کردیم که قابلیت‌های لازم برای رقابت در سطح بین‌المللی را دارند و خیلی از شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی خواستار دریافت تولیدات این واحد‌ها هستند که جزو افتخارات ما می‌باشد

- به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، علیرضا فخاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان رباط کریم با اشاره به بازدید از مراکز تولیدی در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال اظهار داشت: از بخش‌های تولیدی مختلف در شهرستان رباط کریم بازدید کردیم که قابلیت‌های لازم برای رقابت در سطح بین‌المللی را دارند و خیلی از شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی خواستار دریافت تولیدات این واحد‌ها هستند که جزو افتخارات ما می‌باشد.

تنظیمات قالب