یکشنبه 27 خرداد 1403

دانلود ها

- آموزش اخذ امضای الکترونیکی و شرکت در مزایده های واگذاری زمین از طریق سامانه ستاد ایران (بروزرسانی خرداد ماه 1402)

 

 

 

 

-راهنمای واگذاری اراضی شهرک های صنعتی ( نقل و انتقال و ...) 

 

دانلود ضوابط ساخت و ساز

 

مقررات و ضوابط استقرار واحد های تولیدی و صنعتی

 

-آموزش اتوماسیون برید (برای همکاران)

تنظیمات قالب