یکشنبه 27 خرداد 1403

لینکها

لینکهای مفید

 

برگزاری مناقصات و مزایدات

 پنجره واحد خدمات سازمان 

سامانه GIS

مشاهده مشخصات قطعات 

پنجره واحد خدمات وزارت صمت

کلاک - حضور و غیاب کارکنان

 پست الکترونیکی کارکنان

تدکار - سامانه مدیریت پروژه

بررسی صورت وضعیت

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

 

 

اتوماسیون پرگار (برید)

سامانه توانیران

صدور قبوض آب بها و فاضلاب بها

سامانه صدور حواله الکترونیک

 

درگاه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی

 

راهکاران - مدیریت انبار و اموال

مرکز تماس آی وین

درگاه ملی مجوزها

 

سامانه ارسال SMS

رسیدگی به شکایات

   
       
       

 

 

سامانه های شبکه دولت
(ارتباط MPLS با استانداری تهران)
 سامانه های شبکه ملی اطلاعات
(ارتباط MPLS  با شبکه ملی اطلاعات)
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب