چهارشنبه 05 مهر 1402

معاونان و مدیران

درباره شرکت

شرکت شهرکهای صنعتی تهران،  زیر مجموعه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بوده و  در سال  1362 بر اساس قانون  با رسالت ایجاد شهرکهای صنعتی، بمنظور ساماندهی صنایع مزاحم و آلاینده پراکنده در سطح شهرها از جمله تهران بزرگ و جلوگیری از معضلات زیست محیطی و ترافیکی حاصل از استقرار صنایع مذکور در سطح شهرها همچنین ایجاد امکانات ضروری و ارائه خدمات زیربنایی بصورت مطلوب برای متقاضیان تاسیس گردید.

 

 

هیات مدیره شرکت 

 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل : سعید صادقی

 محمد ایری

سهیل رستگار پور

سید علی صدری

مدیران شرکت 

 

معاون برنامه ریزی: حامد افشار نادری

 

 

مدیر برنامه ریزی و طرح ها : رفیع سجادیان

 

 

 

مدیر امور متقاضیان : سید حسین موسوی زاده تهرانی 

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع : عبدالقهار ناصحی

 

 

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : سمیرا میرزایی

 

 

ذیحساب و مدیر امور مالی : مهرداد خسروی

 

 

سرپرست معاونت صنایع کوچک : حمید خوش سیرت سلیمی

 

 

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی : محمد امین رفعتی

 

 

مدیر تامین مالی و توسعه بازار : رضا پورعلی شهری

 

 

معاون فنی : سهیل رستگار پور

 

 

مدیر فنی و پیمانها : نسیم سیدی

 

 

مدیر نظارت و ارزیابی فنی : محمد حسین ترکمان جهانگیری

 

 

سرپرست مدیریت حراست : اکبر اکبری

 

 

مدیر حقوقی و امور قراردادها : محمد ایری

 

 

مدیر ایمنی  بهداشت محیط زیست و انرژی HSEE : هاجر محمد زاده بهار

 

 

حوزه  دفتر مدیر عامل

 

 

 

نقشه شهرک ها و نواحی صنعتی

مدیران شهرک ها و نواحی صنعتی دفترچه تلفن
     

 

 

 

 

تنظیمات قالب