تصاویر گالری
 

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران بیش از 20 رسانه خارجی از 3 شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تهران


تاریخ: 1397/5/17