تصاویر گالری
 

تقدیر اعضای شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصيرآباد از مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران


تاریخ: 1399/5/5