تصاویر گالری
 

بازديدمعاون هماهنگی معاون اول رییس جمهور از شهرك صنعتي سردار شهيد حاج قاسم سليماني


تاریخ: 1399/5/7