تصاویر گالری
 

بازديد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهرك صنعتي قرچک


تاریخ: 1399/9/6