تصاویر گالری
 

بازديد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از شهرك‌هاي صنعتي استان تهران


تاریخ: 1397/9/25