جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تسهيلات بازسازي و نوسازي

شروع اطلاعیه :‌1398/02/29
پایان اطلاعیه :‌1398/03/05

شرح اطلاعیه:

از متقاضيان تسهيلات جهت توسعه بازسازي و نوسازي دعوت مي گردد، جهت تكميل فرم درخواست و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 89324203 سركار خانم محمودي تماس برقرار نمايند.

فایل وجود ندارد