جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال 98

شروع اطلاعیه :‌1398/05/09
پایان اطلاعیه :‌1398/12/29

شرح اطلاعیه:

سياست ها و برنامه هاي دولت با هدف بهبود و افزايش اشتغال و رشد اقتصادي بنگاه هاي كوچك و متوسط، به پيوست فایل دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‏های كوچك و متوسط در سال 1398 قابل دانلود است.